ul. Piękna 12 | kontakt@pm5.ostroleka.edu.pl | 29 766-47-69

ZAJĘCIA METODĄ WERONIKI SHERBORNE W RAMACH GRUPY WSPARCIA

Dnia 21 marca 2024 roku dzieci z niepełnosprawnościami, uczęszczający do naszego przedszkola oraz ich rodzice, mieli możliwość wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu organizowanym w ramach Grupy Wsparcia. Tym razem zaprezentowano rodzicom i ich pociechom bardzo skuteczną i zarazem ciekawą formę terapii dzieci, czy Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Weronika Sherborne była angielską terapeutką, nauczycielką wychowania fizycznego. W latach 60-tych wypracowała własny system ćwiczeń, który ma zastosowanie we wspomaganiu prawidłowego rozwoju dzieci i w korygowaniu jego zaburzeń. Ćwiczenia te wywodzą się ze szkoły Rudolfa Labana i z doświadczeń własnych, a znane są pod nazwą Ruchu Rozwijającego. Nazwa ruchu rozwijającego wyraża główną ideę metody:  posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. Opracowany przez Sherborne system ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspakajanych w kontakcie z dorosłymi.

Stosowanie metody ruchu rozwijającego przynosi korzyści dla dzieci:
• wspomaga prawidłowy rozwój dziecka poprzez ruch,
• uczy nawiązywania kontaktu emocjonalnego i wzrokowego
• uczy współdziałania z partnerem
• rozwija poczucie bezpieczeństwa i zaufania do drugiego człowieka
• kształtuje orientację w przestrzeni, świadomość własnego ciała
• pozwala wykorzystać nagromadzoną energię, wykorzystać siłę,
• uczy koncentrowania się na wykonywanym zadaniu
• kształtuje poczucie własnej wartości i pewności siebie
• wyzwala wśród uczestników wiele radości, śmiechu.

Ze względu na swą prostotę, naturalność i możliwość stosowania jej w każdych warunkach, jest to metoda dla każdego. Każdy może w niej uczestniczyć w takim zakresie, w jakim jest to dla niego możliwe. Nie ma słabszych, gorszych, czy smutnych. Wszyscy są aktywni, radośni i zwycięscy. Każdemu coś się uda, każdy zostanie pochwalony i zachęcony do wysiłku.

Zajęcia prowadziła pani Aneta Kęszczyk.

Dziękujemy rodzicom i dzieciom za aktywne uczestnictwo w spotkaniu!