ul. Piękna 12 | kontakt@pm5.ostroleka.edu.pl | 29 766-47-69

Plan dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DZIECI 5-6 –LETNICH PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „LEŚNA KRAINA” W OSTROŁĘCE  NA ROK SZKOLNY 2023/2024

godz. 6:30 – 8:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych. Poranny zestaw zabaw ruchowych.

godz. 8:00 – 8:30
Czynności porządkowe w sali. Zabiegi higieniczne przygotowujące do śniadania. Śniadanie.

godz. 8:30 – 9:00
Zabawy dowolne i ćwiczenia ogólnorozwojowe. Praca indywidualna z dzieckiem mającym trudności w opanowaniu umiejętności i wiadomości.

godz. 9:00 – 10:00
Realizacja zadań edukacyjnych według wybranego programu wychowania przedszkolnego zgodnego z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego.

godz. 10:00 – 11:15
Zabawy swobodne i spontaniczne w sali. Spacery, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze.

godz. 11:15 – 12:00
Czynności samoobsługowe i higieniczne przygotowujące do obiadu. Obiad.

godz.12:00 – 12:30
Odpoczynek, zabawy i ćwiczenia relaksacyjne. Słuchanie bajek, opowiadań.

godz. 12:30 – 14:00
Gry i zabawy dydaktyczne. Zabawy dowolne i zorganizowane w sali i w ogrodzie przedszkolnym. Praca indywidualna z dzieckiem.

godz. 14:00 – 14:30
Czynności higieniczne przygotowujące do podwieczorku. Podwieczorek.

godz. 14:30 – 17:00
Swobodne zabawy integracyjne w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie przedszkolnym. Utrwalanie wiadomości i umiejętności. Zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka oraz praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia wspomagające rozwój dziecka, w tym gry rozwijające samodzielność. Słuchanie opowiadań i rozmowa na podstawie literatury dziecięcej, czytanie książek przez nauczyciela. Rozchodzenie się dzieci do domów.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DZIECI 3-4 – LETNICH PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „LEŚNA KRAINA” W OSTROŁĘCE  NA ROK SZKOLNY 2023/2024

godz. 6:30 – 8:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych. Poranny zestaw zabaw ruchowych.

godz. 8:00 – 8:30
Czynności porządkowe w sali. Zabiegi higieniczne przygotowujące do śniadania. Śniadanie.

godz. 8:30 – 10:00
Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Zabawy swobodne i zorganizowane w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Prace porządkowe w sali. Praca indywidualna.

godz. 10:00 – 10:15
Realizacja zadań edukacyjnych według wybranego programu wychowania przedszkolnego zgodnego z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego.

godz. 10:15 – 11:15
Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze.

godz. 11:15 – 12:00
Czynności samoobsługowe i higieniczne przygotowujące do obiadu. Obiad.

godz. 12:00 – 12:30
Odpoczynek, zabawy i ćwiczenia relaksacyjne. Czytanie dzieciom.

godz. 12:30 – 14:00
Gry i zabawy dydaktyczne. Zabawy dowolne w sali.

godz. 14:00 – 14:30
Czynności higieniczne przygotowujące do podwieczorku. Podwieczorek.

godz. 14:30 – 17:00
Swobodne zabawy integracyjne w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie przedszkolnym. Utrwalanie wiadomości i umiejętności. Zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka oraz praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia wspomagające rozwój dziecka, w tym gry rozwijające samodzielność. Słuchanie opowiadań, bajek, czytanie książek przez nauczyciela. Rozchodzenie się dzieci do domów.