ul. Piękna 12 | kontakt@pm5.ostroleka.edu.pl | 29 766-47-69

OFERTA PRZEDSZKOLA

 

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ NASZEGO PRZEDSZKOLA!!!

 • MAŁO LICZNE GRUPY INTEGRACYJNE
 • DUŻE I PRZESTRONNE SALE WYPOSAŻONE W SPRZĘT MULTIMEDIALNY (PODŁOGA INTERAKTYWNA FUNFLOOR, TABLICA MULTIMEDIALNA, itp.)
 • GABINETY TERAPEUTYCZNE
 • SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
 • SALA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
 • NAJWIĘKSZY W MIEŚCIE PLAC ZABAW Z OGROMNYM OGRODEM
 • SZEROKI WYBÓR ZAJĘĆ SPECJLAISTYCZNYCH INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH
 • HORTITERAPIA
 • ALPAKOTERAPIA
 • SENSOPLASTYKA
 • ARTETERAPIA
 • SZACHY
 • GRUPA ARTYSTYCZNA
 • UDZIAŁ W WIELU PROGRAMACH EDUKACYJNYCH
 • UDZIAŁ W AKCJACH CHARYTATYWNYCH
 • INNOWACJE PEDAGOGICZNE

DLA DZIECI POSIADAJĄCYCH ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ORGANIZUJEMY ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE, DOSTOSOWANE DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH DZIECKA:

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA
 • ZAJĘCIA Z REHABILITACJI RUCHOWEJ
 • ZAJĘCIA PEDAGOGICZNE
 • ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
 • ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM
 • TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
 • KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA I WSPOMAGAJĄCA AAC
 • SURDOPEDAGOGIKA
 • TYFLOPEDAGOGIKA
 • ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO- SPOŁECZNE Z PEDAGOGIEM SPECJALNYM
 • ZAJĘCIA METODĄ V. SHERBORNE
 • GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
WYCHODZĄC NA PRZECIW POTRZEBOM RODZICÓW NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW OFERUJEMY:
 • KONSULTACJE I PORADNICTWO INDYWIDUALNE- SPECJALIŚCI, WYCHOWAWCY Z PRZEDSZKOLA
 • KONSULTACJE I PORADY SPECJALISTÓW- SPECJALIŚCI Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ
 • GRUPĘ WSPARCIA DLA RODZICÓW DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ