ul. Piękna 12 | kontakt@pm5.ostroleka.edu.pl | 29 766-47-69

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE WYZNACZENIA KOORDYNATORA DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W PM Nr 5 W OSTROŁĘCE:

Zarządzenie nr 22/2020

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W PM NR 5 W OSTROŁĘCE: