ul. Piękna 12 | kontakt@pm5.ostroleka.edu.pl | 29 766-47-69

DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI W “LEŚNEJ KRAINIE”

Dnia 21 marca 2024 r., czyli pierwszego dnia kalendarzowej wiosny, odchodziliśmy w naszym przedszkolu również Światowy Dzień Zespołu Downa. Z tej okazji cała społeczność Leśnej Krainy założyła skarpetki nie do pary. W każdej grupie odbyły się zajęcia wprowadzające dzieci w tematykę, poprzez różne zabawy, pogadanki, filmy. Dzieci wykonały prace plastyczne, które zdobią szatnię przedszkolną. Dzień Kolorowej Skarpetki jest organizowany w naszym przedszkolu co roku. Dzięki temu przedszkolaki uczą się akceptacji dla różnorodności i odmienności. Wiedzą, że osoby z zespołem Downa, mimo swojej odmienności, jak każdy chcą być akceptowane, kochane i mieć przyjaciół. Zespół Downa to wada genetyczna, a nie choroba, którą można się zarazić. Dzięki włączaniu się w takie akcje dzieci nabywają właściwe postawy społeczne oraz wrażliwość emocjonalną. Od najmłodszych lat wpajamy im jak ważna jest tolerancja i akceptacja oraz zrozumienie dla osób różniących się od nas.